فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 9

ترجمه مقاله Production management مدیریت تولید

دانلود ترجمه مقاله Production management مدیریت تولید : پیش نیازهای لازم برای ورود به یک شغل

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit as

دانلود ترجمه مقاله مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري - The implications of the new capital adequacy rules for portfolio management of credit assets

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله The Impact Of Human Resourcr Managment Practices On Turnover

دانلود ترجمه مقاله اثر شيوه هاي مديريت منابع انساني در بازده The Impact Of Human Resourcr Managment Practices On Turnover

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Financial management مدیریت مالی

دانلود ترجمه مقاله Financial management مدیریت مالی : Basic Financial Statements - صورتهاي مالي مبنا و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Thinking managers استدلال مدیران

دانلود ترجمه مقاله Thinking managers استدلال مدیران : Secret of Success: As Christensen's Paradox testifies, finding the secret of success takes more than textbook management

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله SAFETY MANAGEMENT SYSTEM راهبردهای مدیریت ایمنی

دانلود ترجمه مقاله راهبردهای مدیریت ایمنی SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Uniform Audit & Accounting Guide گزارش و افشاء كنندگان گزارش

دانلود ترجمه مقاله Uniform Audit & Accounting Guide: For Audits of Transportation Consultants Indirect Cost Rates - گزارش و افشاء كنندگان گزارش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Operations Research Analysts تحلیل گران تحقیق در عملیات

دانلود ترجمه مقاله Operations Research Analysts : Employers generally prefer applicants with at least a master

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مجموعه نکات بررسی اسانسور

دانلود مجموعه ای ارزشمند و مفید در زمینه اسانسور

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی