فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

آموزش لینوکس برای مبتدیان

تمام افرادیکه میخواهند با سیستم عامل لینوکس آشنا شوند دوره هایی را بصورت بین المللی طی میکنند که یکی از این دوره ها با نام دوره LPIC-1 میباشد. با مطالعه کتاب حاضر افرادی که شناخت زیادی از سیستم عامل لینوکس ندارد می توانند آشنایی بیشتری از این سیستم عامل پیدا کرده و در دوره های LPIC-1 شرکت کنند.

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش پیانو

آموزش پیانو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رمان باتلاق خیال

اتاق ساکت و آرام بود . به دور از هر تنشی . صدای موسیقی ملایم و روح انگیزی فضا را پر کرده بود . در گوشه ی اتاق کنار پنجره میز کوچکی بود با یک چراغ مطالعه و چند کتاب ، کاغذ و قلم و گلدان کوچکی که طراوتش خود نمایی می کرد . در اطراف میز کاغذهای مچاله شده دهن کجی می کرد . عطر ملیحی فضا را پر کرده بود

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود رمان آندروماک

 آندروماک » یکی دیگر از تراژدیهای معروف راسین است که همراه با تراژدی دیگر وی بنام « فور » بیش از هر اثر دیگر او به روی صحنه آمده است . این نمایشنامه برای نخستین بار در ۱۸ نوامبر ۱۶۶۷ در پاریس بازی شد . موضوع « آندروماک » داستان تاریخی معروف یونان کهن است که به ماجرای جنگ یونان و تروا ارتباط دارد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی تئوری فازی

جزوه آموزشی تئوری فازی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پرسش مهر 95 رئیس جمهور حسن روحانی

- خشونت چیست ؟ - از کجا نشات گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند . و در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟ - چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم ،جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی؟ - و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تدریس و ارزشیابی ریاضی دوم دبستان

این فایل شامل آموزش جدیدترین متدهای تدریس و ارزشیابی ریاضی کلاس دوم دبستان به صورت کار روزانه در 119 جلسه 45 دقیقه ای جهت استفاده آموزگاران محترم و متقاضیان استخدام   در آموزش و پرورش و آموزشگاه های خصوصی تدوین شده است.

قیمت : 11,990 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مجموعه 11 کتاب جذاب

مجموعه 11 کتاب جذاب در قالب فایل pdf

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل آموزش خود هیپنوتیسم

ؿٕب بب یبدٌیشی خٛد ٞیپٙٛتیضْ بٝ وّیذ ٔغض خٛد دػت ٔی یببیذ ٚ لبدس خٛاٞیذ بٛد خٛد سا آ٘ؽٛس وٝ ٔی خٛاٞیذ بش٘بٔٝ سیضی وٙیذ ٘بساحتی ٞب سا اص خٛد دٚس وٙیذ خٛد سا ٔٛظف بٝ سػیذٖ بٝ خٛؿبختی وٙیذ ٔی تٛا٘یذ لذست ٞبی ٔبٚساؼبیعٝ سا دس خٛد بٝ ٚ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی