فایل های دسته بندی برق - صفحه 1

تشخیص خطای خروج از مرکز استاتیکی در ماشین‌های شار محوری نوع تک استاتور-تک روتور

تشخیص خطای خروج از مرکز استاتیکی در ماشین‌های شار محوری نوع تک استاتور-تک روتور

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یک روش مبتنی بر لیست اولویت برای حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحد حرارتی با الگوریتم جدید هیبریدی ژن

دانلود مقاله یک روش مبتنی بر لیست اولویت برای حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحد حرارتی با الگوریتم جدید هیبریدی ژن

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله استراتژی پیشرفته محل‌یابی خطا برای سیستم‌های توزیع توان مدرن

استراتژی پیشرفته محل‌یابی خطا برای سیستم‌های توزیع توان مدرن بر اساس مولفه‌های توالی و فاز و مفهوم مینیمم راکتانس خطا

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو برای یک مزرعه بادی با DFIG

دانلود مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو برای یک مزرعه بادی با DFIG

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ترکیبی از فیلتر قدرت هیبریدی شنت و راکتور کنترل شده با تریستور برای کیفیت توان

دانلود مقاله ترکیبی از فیلتر قدرت هیبریدی شنت و راکتور کنترل شده با تریستور برای کیفیت توان

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله یک توپولوژی مبدل بوست PFC فعال برای اصلاح ضریب توان

دانلود مقاله یک توپولوژی مبدل بوست PFC فعال برای اصلاح ضریب توان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله روش کنترل ولتاژ هماهنگ برای هماهنگی OLTC ،رگولاتور ولتاژ و DG برای تنظیم ولتاژ فیدر توزیع

دانلود مقاله یک روش کنترل ولتاژ هماهنگ برای هماهنگی OLTC ،رگولاتور ولتاژ و DG بمنظور تنظیم ولتاژ در یک فیدر توزیع

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پیاده‌سازی یک مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای یک سیستم توزیع توان

دانلود مقاله پیاده‌سازی یک مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای یک سیستم توزیع توان:یک موضوع مطالعاتی در عربستان سعودی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم‌های توزیع

دانلود مقاله تاثیر تولید پراکنده بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم‌های توزیع

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی