فایل های دسته بندی رشته کشاورزی و محیط زیست (آموزش_و_پژوهش) - صفحه 1

دانلود جزوه کتاب پرورش گیاهان آپارتمانی

این کتاب درجهت حفظ محیط زیست واشنایی با انواع گیاهان وگلها ودرختچه های ویژه آپارتمان نوشته شده است وبرای همه علاقه مندان رشته کشاورزی وگیاه شناسی وطرحهای تولید گیاهان قابل استفاده است.تعداد صفحات 103 ص می باشد

قیمت : 140,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل