فایل های دسته بندی پایان نامه و پروژه دانشگاهی - صفحه 7

پایان نامه بررسی قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزاد

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی ژنهای TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه بیان ژنهای TTK ،ARMC3 و TPTE در نمونه های بافت بیماران مبتلا به سرطان پستان با بافت نرمال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه بسته بندی فیلم های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه تاثیر بسته بندی فیلم های نانونقره و پلی اتیلن معمولی بر رشد انواع قارچ نان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارتباط بررسی ماهیت امید در حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی بیماران مبتلا به سرطان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت پرسنل درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی (ره) اردبیل

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمولاسيون قرص سريع باز شونده دهاني آملوديپين 5 ميلي‌گرم و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی فرمولاسيون قرص سريع باز شونده دهاني آملوديپين 5 ميلي‌گرم و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی تئوفیلین 100میلی‌گرم

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی فرمولاسیون قرص سریع باز شونده دهانی تئوفیلین 100میلی‌گرم و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی