گزارش کارآموزی زراعت واصلاح جهاد كشاورزي- بخش گاليكش نبات

دسته بندي : گزارش های کار » کشاورزی و دامپروری
این گزارش کاروزی با فرمت Word قابل ویرایش بوده و همچنین آماده پرینت میباشد


فهرست

فصل اول

  • تاريخجه سازمان ……………....……………………................1

    - قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ..............................................1   

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت..........................................3

ب_امور پژوهش ، آموزش و ترويج ....................................................3 

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري......................................................4

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي........................................4

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان.........................................................4

ز_ امور حمايتي............................................................................5

 - شـرح وظايـف وزارت جهاد كشاورزي ..............................................6

الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت.........................................6

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج ...................................................6

ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري .....................................................6

د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي .......................................7

ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان ........................................................7

ز_ امور حمايتي............................................................................8

فصل دوم

- معاونت امور زراعت

- وظايف ...................................................................................9

- جدول آماري سطح زير كشت محصولات زراعي استان گلستان ................. 10

- پيشرفت علم علف هاي هرز در ايران ...............................................11

- GIS  ابزاري كارآمد در تحقيقات علف هاي هرز..................................11

- اهداف مبازرزه با علفهاي هرز........................................................12

- بررسي مقايسه اي آللوپاتي و رقابت .................................................12

- كم توجهي به اهميت خسارت علف هاي هرز.......................................13

 -جايگاه كنترل علف هاي هرز سبزي و صيفي در ايران ...........................13

- مبارزه شيميائي با علف هاي هرز كلزا ............................................ 13

- جنبه هائي از كنترل يولاف وحشي درمزارع گندم ................................14

- بيماري ساق سياه كلزا رو به گسترش است ....................................... 15

- آشناسايي با علفكشها ..................................................................16

- آشنايي با سموم جديد شته كش – مبارزه با علفهاي هرز و بيماري كلزا.........17

- آشناسايي آفات برگخوار كلزا ........................................................18

- کشت گندم .............................................................................19

- مشاهده بيماري زنگ زرد دراوايل بهار........................................... 21

- مشاهده فوزاريوم گندم در نيمه اول ارديبهشت ماه ................................22

- آشنايي با علفكش هاي نازك برگ و علف كش هاي پهن برگ ...................23

- زمينها كوچك است، شاليكاري صرف نمي كند.................................... 24

- زيتون.................................................................................. 25

فصل سوم

  • فرمهاي گزارش پيشرفت كارآموزي از شماره 9-1
  • فرم پايان دوره كار آموزي
دسته بندی: گزارش های کار » کشاورزی و دامپروری

تعداد مشاهده: 1235 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل:10,656 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل